View

Uppdraget Alfonsos hus bestod i att renovera en bostad byggd på en vildvuxen tomt i utkanten av kommunen Binissalem på Mallorca.

View

Hotellet verkade förlegat i synnerhet om man talar om en "image" i trängande behov av modernisering för att motsvara dagens krav.

View

Uppdraget omfattar en totalrenovering av en interiör i den gammal stadsdel i Valldemossa.