ALFONSOS HUS

Utbyggnad och renovering av ett isolerat beläget enfamiljshus.

Uppdraget Alfonsos hus bestod i att renovera en bostad byggd på en vildvuxen tomt i utkanten av kommunen Binissalem på Mallorca.
Huset är typiskt för traktens traditionella byggnadsstil. Det består av en huvudbyggnad, den  äldsta delen, samt en tillbyggnad av senare datum. Vi eftersträvar en enhetlig byggnad  (som för närvarande inte finns) samt förstärka kontakten med marken runtomkring.  Avsikten är att återinföra originalet, rengöra och använda det ursprungliga utrymmet till offentliga aktiviteter medan det senare tillbyggda huset används till lägenheter. Markytan omfattar 5.842 m2. Bostadsytan 132,59 m2. Kund Alfonso Sánchez y Lourdes Ribas. Projektdatum 2006. Byggnadsdatum 2006-07. Byggmästare Pedro Ramis Ferrer.

Casa Alfonso
Casa Alfonso
Casa Alfonso
Casa Alfonso
Casa Alfonso
Casa Alfonso
Casa Alfonso
Casa Alfonso

Datum Project / Bygg datum:2006 / 2006 - 2007
Uppdragsgivare:Alfonso Sánchez y Lourdes Ribas
Markytan omfattar:132,59 m2