ALOMARS HUS

Strukturell förstärkning och upprustning av ett samägt flerfamiljshus.

Det gällde en strukturell förstärkning och renovering av interiören i översta våningen i en byggnad i den gamla stadsdelen i Palma de Mallorca. Byggnaden är typisk för den traditionella barockstilen i Palma utformad kring en innergård. Den ingår i en katalog  i Palmas stadsplan över skyddade byggnadsverk.
För närvarande består byggnaden av två enheter, första våningen i  form av ett L med fasad mot två gator, samt en med ojämnlika nivåer mot innergården. Båda rymmer följande våningar; en delvis under marknivå, bottenvåning med traditionell stuckatur, mellanvåning, 1a våningen och 2a våningen. Renovering utfördes i den 2a lägenheten med utgångspunkt att göra den till en separat våning. Ägarna ville för planlösningen av huset vill förstärka sambandet mellan innergården och gatan.
Markytan omfattar 121,60 m2. Kund Gabriel Alomar. Projektdatum 2011. Byggnadsdatum 2011-12. Byggmästare Pedro Ramis Ferrer.

gabriel alomar
gabriel alomar
gabriel alomar
gabriel alomar
gabriel alomar
gabriel alomar
gabriel alomar
gabriel alomar

Datum Project / Bygg datum:2011 / 2011 - 2012
Uppdragsgivare:Gabriel Alomar
bebyggda delen:121,60 m2