GOLETAS HUS

En familjbostad

Goletas hus krävde en totalrenovering av två byggnader i gamla stadsdelen i Binissalem på Mallorca. Det var två separata byggnader praktiskt taget i ruiner, belägna på Golgatagatan. Den är beskriven som intressant för landskapsbilden och miljön i Förteckningen över kommunens kulturminnen i Binissalem. Renoveringen utfördes i två etapper; först själva strukturen, taktäckning och fasader. Därefter vidtogs åtgärder att renovera interiör samt  iordningsställa trädgården. Fastigheten upptog en yta på 490 m2. Renoverad yta 349 m2. Kund Lydia Ventayol. Projektdatum 2009. Utförande 2010-2011.2010-11. Byggmästare Pedro Ramis Ferrer.

vivienda-goleta
vivienda-goleta
vivienda-goleta
vivienda-goleta
vivienda-goleta
vivienda-goleta
vivienda-goleta

Datum Project / Bygg datum:2009 / 2010-2011
Uppdragsgivare:Lydia Ventanyol
Markytan omfattar:349 m2