KOMMUNALA SIMBASSÄNGEN I TONI SERVERA

Kommunala simbassängen

Kommunala simbassängen Installationen befinner sig i Arenal de Palma de Mallorca, intill den redan existerande sport-hallen Toni Servera. Det handlar om ett projekt med lågbudget, och med en volymetrisk inneslutning där man eftersträvat där formgivningen förmedlar en öppen yta med känsla av utrymme. Markyta 9.903 m2 Konstruktion på 2.342 m2 Uppdragsgivare S.A EMOP, stadsplanekontoret i Palma de Mallorca. Projektet presenterat 2005. Byggnadsdatum 2007. Byggmästare: Construcciones Llull Sastre S.A. – Roig Obres Serveis i Medi Ambient S.A. UTE.

Toni Servera, piscina municipal
Toni Servera, piscina municipal
Toni Servera, piscina municipal
Toni Servera, piscina municipal
Toni Servera, piscina municipal
Toni Servera, piscina municipal
Toni Servera, piscina municipal
Toni Servera, piscina municipal

Datum Project / Bygg datum:2005 / 2007
Uppdragsgivare:Empresa municipal de obras y proyectos urbanos de Palma, EMOP S.A. del ayuntamiento de Palma
Markytan omfattar:2.342 m2