LANDSKAPSSTUDIER TILL SLOTTET I MÉRTOLA

Undersökning gällande utformning av.landskap

Projektet utfördes i samarbete med arkitekten D. José Manuel Pedreininho. Det  innebar att omforma området kring slottet och Alcacon i Mértola till en museiverksamhet. Särskilt handlade det om att formge marken utomhus. Slottet i Mértola framträder som i en dröm av minnen. För närvarande har det inte någon funktion – i avvaktan på att besökare upptäcker dess historia. 
Utgångspunkten var att anpassa den “natur” som fanns till dessa nya omständigheter, dvs besökare. För att tjäna som museum ställdes olika krav. Det  bearbetade området konstruerades för promenadvägar och utsiktsplatser.
Inomhus i slottet planerades olika rumsenheter för att ge en kontinuerlig helhet mellan interiör-konstruktion-exteriör genom ett noga val av material.
Detta var beroende av den omgivande terrängen. Det skulle vara hållbart och slitstarkt. Samtidigt smälta in i miljön med tanque på avskildhet för besökares betraktelser.

mertolamertola
mertola
mertola
mertola
mertola