RENOVERING OCH TILLBYGGNAD AV BRANDSTATIONEN I ARENAL.

Kommun Byggnad

Brandstationen som skulle åtgärdas ligger  på den del av Palmas strand som kallas: “el Arenal”. Det är en föråldrad byggnad i stort behov av renovering. Det ansågs att åtminstone byggnadens allmänna utseende behövde åtgärdas. Förslaget gick ut på att lägga till två fristående komplex som tillät en disposition av rumsenheterna och därmed kunde anpassas till varierande, nya  krav. Även utrustningen har moderniserats. Renoverad yta 254m2 Ombyggd yta 87 m2. Kund Ajuntament de Palma. Projektdatum 2010. Utförande 2010-2011. Byggmästare Comas S.A.

parque de bomberos del arenal, reforma
parque de bomberos del arenal, reforma
parque de bomberos del arenal, reforma
parque de bomberos del arenal, reforma
parque de bomberos del arenal, reforma
parque de bomberos del arenal, reforma
parque de bomberos del arenal, reforma
parque de bomberos del arenal, reforma

Datum Project / Bygg datum:2010 / 2010-211
Uppdragsgivare:Ajuntament de Palma
Markytan omfattar:87 m2